1633

Загадкавая магіла на Копцеўцы

Уладзімір Скрабатун

Гэта быў 1997 год. Тады прадставілася магчымасць тыднёвага побыту ў Варшаве. Польская фундацыя сплаціла ўсе кошты, якія з гэтым былі звязаныя, абы аўтар гэтых радкоў мог наведаць бібліятэкі і музеі ды сабраць патрэбныя дакументы для кнігі “Глыбокае на старых паштоўках”. Сярод патэнцыйных аб’ектаў, дзе штосьці магло быць па гэтай тэме, мне прапанавалі наведаць Нацыянальны Музей (Muzeum Narodowy), аддзел іканаграфіі.

Паштовак з відарысамі Глыбокага і Беразвечча там не было. Ніводнай. Затое мне прынеслі некалькі альбомаў фотаздымкаў і малюнкаў даўняга Глыбокака. Папрасіў: “Калі ёсць Беразвечча, прынясіце!”

Читать далее

Chorągiew Ziemska Smoleńska 5 stycznia 1633 roku

Jakub Brodacki

Wykaz pocztów w układzie alfabetycznym (wg nazwisk), łącznie z tymi posesjonatami, którzy służyli pod znakami zaciężnymi Straty poniesione podczas oblężenia (po 5 stycznia 1633 roku)

Dane oparte o rękopisy:

1.    Archiwum Głównego Akt Dawnych:

a) zespołu
Archiwum Radziwiłłowskiego, dział II, tom 8, nr 1098;

b) Sumariusz
Metryki Litewskiej tom VII;

c) zbioru z
Muzeum Narodowego rkps nr 955;

2.    Biblioteki Jagiellońskiej nr 906.

Rękopis AR,II, t.8, 1098 omówił po raz pierwszy Bernard Ostrowski w artykule pt. Pospolite ruszenie szlachty smoleńskiej w XVII wieku, w: „Acta Baltico-Slavica”, t.XIII, 1980. Jest to rejestr szlachty przybyłej na pospolite ruszenie przed 5 stycznia 1633 roku, tego dnia bowiem Aleksander Gosiewski wojewoda smoleński opuścił Smoleńsk, aby donieść królowi o sytuacji na ścianie moskiewskiej i osobiście dopilnować organizacji odsieczy.

Sumariusz Metryki Litewskiej zawiera spis zawartości poszczególnych ksiąg Metryki Litewskiej, której większa część znajduje się w Moskwie. Sumariusz nie nadaje się jako źródło dot. geografii województwa, pomaga natomiast w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze. Rękopis BJ 906 zawiera także niepełny spis osób, którym nadano lenna w latach 1621-1632, co również pomaga w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze (z rękopisu jako pierwszy korzystał prof. Andrzej Rachuba w wydanych ostatnio Urzędnikach… ziemi smoleńskiej i województwa   smoleńskiego). Dla weryfikacji okazjonalnie użyłem Zbioru z Muzeum Narodowego w AGAD nr rkps 955.

Читать далее