беларуская

Две Руси

Юрий Шорин

В глубокой древности смоленские и белорусские земли населяли племена кривичей. По устоявшейся традиции мы считаем их славянами. Однако по современным научным представлениям, кривичи не чистые славяне, а смесь славянского и балтийского населения. Балты, к которым в Средневековье относились ятвяги, пруссы, литовцы и латгалы, уже с первых веков нашей эры населяли территорию Смоленщины и Белоруссии. С VIII века на эти же земли стало проникать славянское население. Тогда и началось постепенное взаимовлияние двух разных народов, двух культур. Причем пришлых на наши земли славян ученые склонны относить к северо-западной диалектной группе, близкой к полякам. В то время как ильменские словени, поляне и ряд других племен относятся к восточным славянам. Кривичи были носителями более древней культуры, чем соседние славянские племена. Их прямой наследницей стала белорусская нация.

Читать далее

Беларуская Смаленшчына. Запісы ТАБГ імя В.Ластоўскага. Выпуск 2.

Аргкамітэт Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага ў рамках сваёй дзейнасці па папулярызацыі беларускай гісторыі выдаў 2-гі выпуск Запісаў. Дадзены нумар цалкам прысвечаны Беларускай Смаленшчыне.

Беларуская Смаленшчына

Беларуская Смаленшчына

Незалежная Беларусь, як вядома, займае ўсяго крыху болей за палову беларускіх этнічных зямель. На жаль, апынуўшыся ў іншай краіне беларусы забыліся пра сваю сапраўдную гісторыю, забыліся аб тым хто былі іх продкі, а этнічная беларуская культура актыўна была вынішчаная. Для нас, беларусаў незалежнай дзяржавы, вельмі важна вярнуць гістарычную памяць нашым братам, якія воляй лёсу сталі прыналежыць іншай дзяржаве. Першым крокам да вяртання з забыцця вялікага гістарычнага, культурнага, этнічнага і сацыяльнага пласту беларускіх памежных тэрыторый стала гэтая кніга.

Читать далее

Мой адказ Сяргею Арцюху

Іван Лепешаў, прафесар

Газета «Наша слова» 24 сакавіка гэтага года змясціла ліст С.М. Арцюха пад загалоўкам «Беларуская мова павінна быць дзяржаўнай на Смаленшчыне, Браншчыне і Пскоўшчыне». Я прачытаў гэты ліст і ніяк не змог утрымацца, каб не выказаць катэгарычную нязгоду з, мякка кажучы, несур’ёзнай ініцыятывай аўтара «патрабаваць ад ураду РФ, каб у асобных суб’ектах федэрацыі ў якасці яшчэ адной дзяржаўнай мовы ўвялі беларускую, асабліва на Смаленшчыне, Браншчыне і Пскоўшчыне». У іншых мясцінах аўтарскага артыкула ўпамінаюцца яшчэ і Беласток, Вільня, Дзвінск.

Папершае, нельга, як кажуць, гусей дражніць. Бо гэтыя патрабаванні моўнага характару могуць быць для кіраўніцтва нашай дзяржавы зачэпкай, каб чарговы раз абвінаваціць беларускіх «нацыяналістаў», «апазіцыянераў» у іх нібыта прэтэнзіях, не толькі моўных, але і тэрытарыяльных, да суседніх краін – Расіі, Літвы, Латвіі, Польшчы.

Читать далее